Wat doet het Rosa Beroepscollege aan pesten:

* Maatjesproject: leerlingen uit de 4e klas 
   begeleiden leerlingen uit de 1e klas
* Leerlingen uit de 1e klas hebben leefstijlles: 
   cyberpesten, praten met elkaar, goede
   oplossingen bedenken bij problemen,
   veel rollenspelen
* Halt lessen - 6 lessen waarin o.a. 
   digitaal pesten wordt besproken
* Mentorlessen - o.a. omgaan met social media
* Project "SPIJT" 
 

 

Klik op onderstaand plaatje voor het pestprotocol

             pesten

Wat te doen?

Klik op: Stappenplan deel 1

Klik op: Stappenplan deel 2Project "SPIJT"
Een veilig schoolklimaat voor iedereen. Een effectieve manier om pesten aan te pakken.

Iedere school wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden met een prettige en positieve sfeer. Daar hebben leerlingen ook recht op. Maar soms is dat lastig. De Prima-aanpak geeft onze school duidelijke kaders en kapstokken om pesten op school effectief aan te pakken. Zo maken wij op onze school in het begin van het schooljaar in alle groepen afspraken met de kinderen over pestgedrag. Niet van bovenaf, maar met elkaar. Ook voor het hele schoolteam is duidelijk welke stappen we moeten nemen bij pestgedrag. Onze school straalt uit dat wij pestgedrag gewoonweg niet accepteren. De leerlingenboekjes van SPIJT spreken de doelgroep aan en bevatten foto’s van belangrijke scenes uit de film. De film SPIJT! is een aanrader voor iedere leerling en wordt bekeken en besproken tijdens de mentorlessen in het 1e leerjaar.

scannen00171

Op het Rosa Beroepscollege wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een 5e schooljaar. In dit 5e jaar worden de leerlingen opgeleid voor de opleiding: ''Helpende Zorg en Welzijn.''
 
Dit 5e schooljaar stelt de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg van de Rosa in de gelegenheid om hun MBO diploma niveau 2 in een jaar te behalen.
 
In dit jaar vindt er een samenwerking plaats tussen het MBO en het Rosa Beroepscollege. Waarbij de leerlingen dan lessen krijgen van zowel VMBO docenten als van MBO docenten.
 
Het volgen van een 5e leerjaar biedt de leerling voordelen, zo blijft de leerling vertrouwd in zijn eigen omgeving en wordt er gewerkt om de overgang naar het MBO zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook binnen het team van de Rosa krijgt de leerling de veiligheid om zich te ontwikkelen tot een stevige MBO leerling.
 
Binnen het VM2 wordt er aandacht besteed en gewerkt aan de beroepsmatige competenties en de persoonlijke competenties waarbij bewustwording, planning en verantwoordelijkheidsgevoel de meest belangrijke competenties zijn binnen ons onderwijs op de Rosa.
 
In dit schooljaar wordt er met de juiste zorg aandacht besteed aan de vakken rekenen, de Nederlandse taal en de Engelse taal. Daarnaast de vakspecifieke trainingen, workshops en allerlei andere activiteiten.
 
De leerlingen lopen stage binnen het gebied van Zorg en Welzijn. Op de door hen zelf gekozen stageplaats lopen zij stage gedurende het hele schooljaar.
 
De docenten van de Rosa zien het als een uitdaging om na 4 jaar VMBO in het 5e jaar verder te werken. Ze kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze MBO leerlingen naar studiebewuste studenten.
 
Denice van der Stelt docent Rosa Beroepscollege.
 

Wat vinden de leerlingen?            

(klik op een foto)      

scannen0021scannen0023

   scannen0022scannen0019

                scannen0016

Sinds 2008 zijn er door de regering nieuwe regels gemaakt voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. VMBO leerlingen moet aan het einde van hun VMBO loopbaan allemaal niveau 2F halen. Hiervoor krijgen de leerlingen rekenlessen en ook een afsluitende toets, die in 2014 een echt examen zal worden en mee gaat tellen voor het wel of niet behalen van het diploma. Om het ministerie, onszelf en de leerlingen goed voor te bereiden heeft de Rosa met de 4e en 5e jaars leerlingen meegedaan aan de pilot examen rekenen. Deze 4e en 5e jaars leerlingen krijgen namelijk ook een rekenexamen op het MBO, al in 2013, welke zij moeten halen voor een MBO diploma.
Wat is nu eigenlijk 2F??
Een groep mensen uit het rekenonderwijs hebben hier samen een aantal kenmerken en eisen voor opgesteld. Hieronder volgt in het kort wat dit nu betekent voor uw dochter.
De leerling kan:
·          Kan eenvoudige sommen maken zonder rekenmachine( sommen tot 100).
·          Kan getallen lezen, daarmee wordt bedoeld dat de leerling onderscheid kan maken tussen een tiental, honderdtal
      en duizendtal.
·          Weet de betekenis van een miljoen en miljard.
·          Kan plus, min, keer en deelsommen maken met hele, decimale en negatieve getallen.
·          Kan plus en min sommen met eenvoudige breuken maken.
·          Kan rekenen met procenten en verhoudingen.
·          Kan rekenen met maateenheden en kan er betekenis aan geven.( liters, kilogrammen, kilometer)
·          Kan oppervlaktes en inhouden uitrekenen.
·          Kent de namen van meetkundige figuren en kan deze gebruiken.( vierkant, parallellogram, trapezium)
·          Kan een plattegrond gebruiken en zelf tekenen op schaal.
·          Weet hoe je een hoek moet meten en tekenen.
·          Kan tabellen aflezen en daarmee ook berekeningen maken.
·          Kan in beperkte mate omgaan met gegevenstabellen en grafieken.
·          Kan in beperkte mate omgaan met formules.
Aan de hand van deze punten krijgen de leerlingen rekenlessen en toetsen.  
In de onderbouw krijgen ze naast de wiskunde lessen een uur extra waarin rekenen centraal staat. Wiskunde en rekenen hebben veel raakvlakken maar rekenen komt ook veel voor in andere vakken. U kunt denken aan economie waarin veel wordt gewerkt met procenten. Bij het vak verzorging kunt u denken aan het rekenen met gewichten en inhoudsmaten.
In de bovenbouw krijgen de leerlingen 2 uur rekenlessen. In deze lessen wordt specifiek gewerkt naar het landelijke eindexamen die in 2014 een eis is om je VMBO diploma te kunnen behalen. Maar ook in de andere vakken die gegeven worden in de bovenbouw komt rekenen voor. Hierbij kunt u denken aan Maatschappijleer waar je grafieken moet kunnen aflezen en bij verzorging en biologie moet je kunnen rekenen.
Heeft u dochter/pupil moeite met rekenen dan kan ze naar bijles komen. Het is wel zo dat de docent het ook kan verplichten om naar de bijles te komen. Omdat de leerlingen een eindexamen moeten gaan halen is samenwerking tussen leerlingen en docenten een belangrijk punt. Leerlingen moeten huiswerk maken en docenten staan klaar voor bijles waar nodig.
De opleidingsschool van het Rosa Beroepscollege
 
Sinds 2003 is het Rosa Beroepscollege officieel een opleidingsschool. Studenten van de EhvA en Hogeschool Inholland worden competentiegericht opgeleid in de praktijk. Daardoor is er veel ruimte voor je eigen leerwensen. Het opleidingsteam bestaat uit werkplekbegeleiders, een schoolopleider en de instituut opleider.
 
“Op het Rosa Beroepscollege ben je geen stagiair, maar behoor je tot het docententeam en krijg je alle kans om in de praktijk te leren."
Zo ben je niet alleen actief in de klas, maar wordt je ook betrokken bij allerlei activiteiten, projecten, vergaderingen, studiemiddagen en werkgroepen. Daarnaast krijg je ook intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten deel je stage ervaringen met andere studenten en komen professionals uit de praktijk hun expertise delen.
 
Sinds 2008 bieden wij ook, in samenwerking met andere opleidingsscholen en de EhvA, ABV aan (Dikla en CCK). Zo leer je de theorie in de praktijk!
 
Wil je meer weten over de opleidingsschool van het Rosa Beroepscollege klik dan hier.
 
Aanmelden voor een stageplaats kan via Parsys of neem contact op met de schoolopleider.
 
Collegiale groet,                                                             
Schoolopleider Rosa Beroepscollege                    
Sharon Boughanem
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

                    Klik hier voor de brochure

 studenten            

 

 

 

Het Rosa Beroepscollege is een VMBO school met basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. In het schoolplan is de ambitie
opgenomen om de maatschappelijke stage te laten aansluiten bij de ervaringswereld en capaciteiten van de leerlingen.
Vanaf augustus 2011 is de maatschappelijke stage (MaS) een verplicht onderdeel van het schoolprogramma. De MaS wordt opgenomen
in het examenbesluit en moet met een voldoende worden afgesloten. Dit heeft consequenties voor het PTA van de Rosa.
De leerling krijgt geen diploma als de MaS niet is afgerond. De duur van de stage is vastgesteld op 30 uur voor alle onderwijssoorten.
De uitvoering van de MaS valt onder de verplichte onderwijstijd en de keuze voor de verdeling van uren vindt op de Rosa plaats in het
3de leerjaar. De Rosa kiest ervoor om geïntegreerde stages aan te bieden, dit heeft geleid tot  estafette/lintstages.
Leerlingen werken elkaar in op een stageplaats en nemen de plaats over, zo is de continuïteit gewaarborgd.

 

Lees meer

Subcategorieën